กำลังใจ จากไบรด์โฮลเซล

  • ความสำเร็จเป็นครูที่แย่ ! ความล้มเหลวต่างหาก ที่สอนเราได้มากกว่า *

อย่างที่รู้ ชีวิตมีโอกาสที่จะสูญเสียทุกอย่างได้โดยไม่คาดฝัน !!

ฉนั้นสิ่งดีที่สุดคือ .. การฝึกรับมือกับความล้มเหลว เพื่อที่เราจะลุกขึ้นยืนได้ใหม่ ในทุกๆครั้งที่เราล้มลง …

ลักษณ์ ไบรด์โฮลเซล
www.bridewholesale.com