กำลังใจ จากไบรด์โฮลเซล

ไม่มีคำพูด หรือการกระทำใดๆ จะทำร้ายเราได้
นอกจากความคิดของตัวเอง

ไม่มีใครทำให้ชีวิตเราต่ำหรือสูงได้ นอกจากการกระทำของตัวเอง

ให้รู้ไว้ว่า ชีวิตเรา ขึ้นอยู่กับลมหายใจของตัวเอง เท่านั้น #บูลลี่ไม่มีผล
www.bridewholesale.com