กำลังใจ จากไบรด์โฮลเซล

ชีวิตก็เหมือนเทียน..
จุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับ เกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียว อย่าคาดหวังอะไรจากใคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเรา
อยู่ที่วิธีดำเนินชีวิต
ไม่ต้องแก้ดวงแก้กรรมหรอก ให้แก้ “พฤติกรรม” ของเราก็พอ…
อย่าเสียเวลาหาความหมายของชีวิต แค่ใช้ชีวิตให้มีความหมายก็พอ

ลักษณ์ ไบรด์โฮลเซล
www.bridewholesale.com