เจ้าสาวไบรด์โฮลเซล

ความสุข ความงดงามหน้าที่ของไบรด์โฮลเซล ที่ไม่มีวันจบสิ้น ♡♡♡♡♡
ขอบคุณเจ้าสาวคุณเกล และเจ้าบ่าวคุณเด่น ที่ให้เกียรติและและมอบหน้าที่ให้ไบรด์โฮลเซล
ในงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพค่ะ
ขอให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งครอบครัวตลอดไป นะคะ ….