แสดงแบบโดย น้องปูเป้ นางสาวเชียงใหม่ ปี 2556

BL-025
ราคาขายปลีก 8,600 บาท (Retail Price 295 US$)
BL-029
ราคาขายปลีก 13,550 บาท (Retail Price 465 US$)
BS-152
ราคาขายปลีก 14,500 บาท (Retail Price 500 US$)
BS-208
ราคาขายปลีก 6,850 บาท (Retail Price 235 US$)
BS-210
ราคาขายปลีก 10,500 บาท (Retail Price 360 US$)
BS-236
ราคาขายปลีก 4,450 บาท (Retail Price 150 US$)
BS-244
ราคาขายปลีก 5,250 บาท (Retail Price 180 US$)
BS-259
ราคาขายปลีก 5,550 บาท (Retail Price 190 US$)
BS-266
ราคาขายปลีก 11,800 บาท (Retail Price 405 US$)
BS-280
ราคาขายปลีก 6,450 บาท (Retail Price 220 US$)
BS-296
ราคาขายปลีก 8,950 บาท (Retail Price 305 US$)