แสดงแบบโดย น้องเนิร์ส 1st Runner-up Miss ACDC 2011

BL-001
ราคา 8,120 บาท (Price 280 US$)
BL-003
ราคา 8,410 บาท (Price 290 US$)
BL-005
SOLD ขายแล้ว – ราคา 14,210 บาท (Price 490 US$)
BS-002
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,300 บาท (Price 182 US$)
BS-003
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,800 บาท (Price 200 US$)
BS-004
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,560 บาท (Price 260 US$)
BS-008
SOLD ขายแล้ว – ราคา 6,960 บาท (Price 240 US$)
BS-111
ราคา 6,720 บาท (Price 230 US$)
BS-112
SOLD ขายแล้ว – ราคา 6,580 บาท (Price 225 US$)
BS-114
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,350 บาท (Price 150 US$)