แสดงแบบโดย น้องต้นหลิว Miss Photogenic, Miss Tourism Queen Asia 2013

BL-002
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,830 บาท (Price 270 US$)
BL-004
ราคา 7,540 บาท (Price 260 US$)
BS-001
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,800 บาท (Price 200 US$)
BS-005
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,600 บาท (Price 195 US$)
BS-006
ราคา 4,760 บาท (Price 165 US$)
BS-007
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,320 บาท (Price 185 US$)
BS-009
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,760 บาท (Price 165 US$)
BS-110
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,930 บาท (Price 170 US$)
BS-113
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,685 บาท (Price 265 US$)
BS-115
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,760 บาท (Price 165 US$)