แสดงแบบโดย น้องเล็ก Miss Tourism Queen International 2011

BL-110
ราคา 7,280 บาท (Price 250 US$)
BL-111
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,280 บาท (Price 250 US$)
BL-112
ราคา 5,600 บาท (Price 190 US$)
BS-222
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,800 บาท (Price 96 US$)
BS-223
ราคา 3,080 บาท (Price 105 US$)
BS-224
ราคา 2,520 บาท (Price 85 US$)
BS-225
SOLD ขายแล้ว- ราคา 5,600 บาท (Price 195 US$)
BS-226
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,200 บาท (Price 145 US$)
BS-227
ราคา 4,900 บาท (Price 165 US$)
BS-228
ราคา 3,360 บาท (Price 115 US$)