แสดงแบบโดย น้องพอลลี่ Miss Pattaya Motor Show 2013

BL-113
ราคา 7,560 บาท (Price 260 US$)
BL-115
ราคา 14,700 บาท (Price 500 US$)
BL-132
ราคา 5,800 บาท (Price 200 US$)
BS-337
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,200 บาท (Price 145 US$)
BS-342
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,620 บาท (Price 159 US$)
BS-350
SOLD ขายแล้ว – ราคา 6,860 บาท (Price 235 US$)
BS-403
ราคา 7,280 บาท (Price 250 US$)
BS-405
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,800 บาท (Price 95 US$)
BS-407
ราคา 2,660 บาท (Price 90 US$)
BS-418
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,760 บาท (Price 165 US$)
BS-435
ราคา 3,920 บาท (Price 135 US$)
BS-438
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,520 บาท (Price 85 US$)
BS-442
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,520 บาท (Price 85 US$)
BS-452
SOLD ขายแล้ว – ราคา 3,480 บาท (Price 120 US$)