แสดงแบบโดย น้องตะวัน นางงามมิตรภาพ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013

BL-114
ราคา 8,120 บาท (Price 280 US$)
BL-117
SOLD ขายแล้ว – ราคา 11,900 บาท (Price 410 US$)
BS-341
ราคา 4,620 บาท (Price 155 US$)
BS-351
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,000 บาท (Price 240 US$)
BS-353
ราคา 8,400 บาท (Price 290 US$)
BS-361
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,610 บาท (Price 90 US$)
BS-382
ราคา 3,500 บาท (Price 120 US$)
BS-399
SOLD ขายแล้ว – ราคา 3,920 บาท (Price 135 US$)
BS-423
ราคา 5,600 บาท (Price 190 US$)
BS-443
SOLD ขายแล้ว – ราคา 6,720 บาท (Price 230 US$)