แสดงแบบโดย น้องบิว นางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

BL-116
ราคา 7,280 บาท (Price 250 US$)
BL-134
ราคา 5,800 บาท (Price 200 US$)
BS-333
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,950 บาท (Price 170 US$)
BS-334
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,900 บาท (Price 165 US$)
BS-345
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,420 บาท (Price 255 US$)
BS-362
ราคา 2,900 บาท (Price 100 US$)
BS-408
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,660 บาท (Price 90 US$)
BS-433
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,520 บาท (Price 85 US$)
BS-434
ราคา 2,660 บาท (Price 90 US$)
BS-441
ราคา 3,080 บาท (Price 105 US$)