แสดงแบบโดย น้องน้ำหวาน นางงามเดินสายชื่อดังจากแดนใต้

BC-006
ราคาขายปลีก 4,100 บาท (Retail Price 140 US$)
BC-008
ราคาขายปลีก 4,700 บาท (Retail Price 165 US$)
BL-014
ราคาขายปลีก 8,875 บาท (Retail Price 305 US$)
BL-017
ราคาขายปลีก 7,150 บาท (Retail Price 245 US$)
BS-054
ราคาขายปลีก 5,000 บาท (Retail Price 170 US$)
BS-060
ราคาขายปลีก 11,000 บาท (Retail Price 380 US$)
BS-072
ราคาขายปลีก 4,700 บาท (Retail Price 160 US$)
BS-083
ราคาขายปลีก 5,800 บาท (Retail Price 200 US$)
BS-095
ราคาขายปลีก 2,650 บาท (Retail Price 90 US$)
BS-098
ราคาขายปลีก 9,550 บาท (Retail Price 330 US$)
BS-103
ราคาขายปลีก 13,500 บาท (Retail Price 465 US$)
BS-359
ราคาขายปลีก 3,780 บาท (Retail Price 130 US$)
BS-415
ราคาขายปลีก 3,780 บาท (Retail Price 130 US$)