แสดงแบบโดย น้องไอซ์ ธิดาต้นเทียนร้อยเอ็ด 2554

BC-004
ราคาขายปลีก 4,100 บาท (Retail Price 140 US$)
BC-011
ราคาขายปลีก 3,650 บาท (Retail Price 125 US$)
BL-018
ราคาขายปลีก 7,750 บาท (Retail Price 267 US$)
BS-031
ราคาขายปลีก 2,750 บาท (Retail Price 95 US$)
BS-039
ราคาขายปลีก 2,375 บาท (Retail Price 85 US$)
BS-040
ราคาขายปลีก 2,375 บาท (Retail Price 85 US$)
BS-047
ราคาขายปลีก 3,300 บาท (Retail Price 115 US$)
BS-052
ราคาขายปลีก 4,100 บาท (Retail Price 140 US$)
BS-059
ราคาขายปลีก 2,900 บาท (Retail Price 100 US$)
BS-062
ราคาขายปลีก 13,500 บาท (Retail Price 465 US$)
BS-079
ราคาขายปลีก 12,500 บาท (Retail Price 430 US$)
BS-082
ราคาขายปลีก 11,350 บาท (Retail Price 390 US$)