แสดงแบบโดย น้องลูกตาล  รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010

BS-030
ราคาขายปลีก 2,750 บาท (Retail Price 95 US$)
BS-046
ราคาขายปลีก 3,300 บาท (Retail Price 115 US$)
BS-055
ราคาขายปลีก 7,500 บาท (Retail Price 260 US$)
BS-076
ราคาขายปลีก 13,500 บาท (Retail Price 465 US$)
BS-081
ราคาขายปลีก 4,700 บาท (Retail Price 162 US$)
BS-099
ราคาขายปลีก 9,000 บาท (Retail Price 310 US$)
BS-101
ราคาขายปลีก 10,600 บาท (Retail Price 365 US$)
BS-120
ราคาขายปลีก 5,075 บาท (Retail Price 175 US$)
BS-121
ราคาขายปลีก 8,600 บาท (Retail Price 296 US$)
BS-124
ราคาขายปลีก 13,500 บาท (Retail Price 465 US$)