แสดงแบบโดย น้องลักกี้ 2nd Runner Up Miss Tourism Queen Asia 2013

BL-015
ราคาขายปลีก 7,150 บาท (Retail Price 245 US$)
BS-028
ราคาขายปลีก 4,875 บาท (Retail Price 168 US$)
BS-029
ราคาขายปลีก 4,875 บาท (Retail Price 168 US$)
BS-049
ราคาขายปลีก 3,300 บาท (Retail Price 113 US$)
BS-061
ราคาขายปลีก 10,500 บาท (Retail Price 362 US$)
BS-069
ราคาขายปลีก 7,100 บาท (Retail Price 254 US$)
BS-070
ราคาขายปลีก 5,250 บาท (Retail Price 182 US$)
BS-084
ราคาขายปลีก 8,900 บาท (Retail Price 306 US$)
BS-368
ราคาขายปลีก 2,755 บาท (Retail Price 95 US$)
BS-411
ราคาขายปลีก 4,760 บาท (Retail Price 165 US$)