แสดงแบบโดย น้องนัท รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจําปี 2554

BL-130
ราคา 14,700 บาท (Price 500 US$)
BL-131
ราคา 6,380 บาท (Price 220 US$)
BS-338
SOLD ขายแล้ว – ราคา 7,280 บาท (Price 250 US$)
BS-344
ราคา 5,040 บาท (Price 170 US$)
BS-360
ราคา 2,900 บาท (Price 99 US$)
BS-364
SOLD ขายแล้ว – ราคา 4,900 บาท (Price 165 US$)
BS-406
SOLD ขายแล้ว – ราคา 3,080 บาท (Price 100 US$)
BS-414
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,520 บาท (Price 85 US$)
BS-432
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,660 บาท (Price 90 US$)
BS-440
ราคา 2,800 บาท (Price 95 US$)