แสดงแบบโดย น้องนัน 1st Runner-up Miss Supranational 2012

BL-128
ราคา 8,820 บาท (Price 300 US$)
BL-129
ราคา 6,670 บาท (Price 230 US$)
BL-135
ราคา 6,670 บาท (Price 230 US$)
BS-335
SOLD ขายแล้ว – ราคา 6,160 บาท (Price 210 US$)
BS-349
SOLD ขายแล้ว – ราคา 5,600 บาท (Price 190 US$)
BS-352
ราคา 6,160 บาท (Price 210 US$)
BS-363
SOLD ขายแล้ว – ราคา 2,900 บาท (Price 95 US$)
BS-380
SOLD ขายแล้ว – ราคา 3,080 บาท (Price 105 US$)
BS-401
ราคา 5,080 บาท (Price 175 US$)
BS-448
ราคา 6,440 บาท (Price 220 US$)