แสดงแบบโดยน้องฝ้าย รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552

BC-005
ราคาขายปลีก 4,100 บาท (Retail Price 140 US$)
BC-009
ราคาขายปลีก 3,500 บาท (Retail Price 120 US$)
BL-013
ราคาขายปลีก 8,375 บาท (Retail Price 290 US$)
BL-016
ราคาขายปลีก 9,600 บาท (Retail Price 330 US$)
BS-035
ราคาขายปลีก 2,500 บาท (Retail Price 87 US$)
BS-038
ราคาขายปลีก 2,375 บาท (Retail Price 82 US$)
BS-057
ราคาขายปลีก 2,500 บาท (Retail Price 87 US$)
BS-063
ราคาขายปลีก 6,500 บาท (Retail Price 225 US$)
BS-080
ราคาขายปลีก 15,625 บาท (Retail Price 540 US$)
BS-109
ราคาขายปลีก 4,875 บาท (Retail Price 170 US$)
BS-129
ราคาขายปลีก 4,250 บาท (Retail Price 147 US$)
BS-371
ราคาขายปลีก 3,500 บาท (Retail Price 120 US$)