แสดงแบบโดย น้องกิ๊ฟ ธิดากล้วยไข่ กำแพงเพชร 2556

BC-007
ราคาขายปลีก 4,700 บาท (Retail Price 165 US$)
BS-032
ราคาขายปลีก 3,950 บาท (Retail Price 138 US$)
BS-037
ราคาขายปลีก 2,375 บาท (Retail Price 82 US$)
BS-048
ราคาขายปลีก 4,250 บาท (Retail Price 148 US$)
BS-056
ราคาขายปลีก 3,500 บาท (Retail Price 120 US$)
BS-064
ราคาขายปลีก 7,800 บาท (Retail Price 269 US$)
BS-065
ราคาขายปลีก 5,700 บาท (Retail Price 198 US$)
BS-066
ราคาขายปลีก 5,050 บาท (Retail Price 175 US$)
BS-075
ราคาขายปลีก 4,300 บาท (Retail Price 149 US$)
BS-122
ราคาขายปลีก 9,200 บาท (Retail Price 318 US$)
BS-404
ราคาขายปลีก 3,780 บาท (Retail Price 130 US$)